LIDIA SZCZEPANOWSKI

MS. WORLD ELITE 2017, LIDIA SZCZEPANOWSKI